Autoworld

In 1880 werd de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid gevierd, een perfecte aanleiding om een Nationale Tentoonstelling te organiseren. Nauwelijks een jaar voor die Tentoonstelling legde architect Gédéon Bordiau in opdracht van Leopold II de hoofdlijnen vast voor de aanleg van een monumentaal park op een braakliggend oefenterrein dat toen nog buiten de stad lag, de Linthoutse Vlakte, aanvankelijk 12 ha groot.

Voor deze tentoonstelling ontwierp architect Bordiau twee gebouwen die met elkaar waren verbonden door een halfronde zuilengalerij, daartussen zou een monumentale triomfboog worden opgericht. Die zou zich in het verlengde bevinden van de Wetstraat en de geplande laan naar Tervuren.

Dankzij de inzet van Ghislain Mahy en zijn familie, de zachte maar zo onomkeerbare overredingskracht van de toenmalige Kroonprins, de latere Koning Albert II, het samenvallen van ministeriële verantwoordelijkheden van wijlen Vice-Voorzitter van Autoworld, Minister Louis Olivier, destijds belast met Openbare Werken en van Voorzitter Herman De Croo, acht jaar lang aan het hoofd van het Belgisch Departement van Verkeerswezen, werd in 1986 in Brussel een prachtig jubileumpaleis omgetoverd tot een schatkamer van de autogeschiedenis, kleurrijk, pedagogisch en evolutief uitgebouwd.

De decennialange evolutie van techniek, comfort, veiligheid en groeiend milieubewustzijn wordt er geschetst aan de hand van prachtige paardenkoetsen en talloze motorvoertuigen. Van de eerste bijna archeologische modellen tot de hedendaagse wagen, voorloper van de automobiel van morgen en overmorgen wordt de bezoeker via technisch uitgewerkte maar toch duidelijke commentaren rondgeleid in de wonderbaarlijke geschiedenis van de automobiel.

©autoworld.be

Autoworld

checkOuvert au public

placeParc du Cinquantenaire 11 - 1000 Bruxelles-Ville

Anderen plaatsen te ontdekken