Stripmuseum

Les Innocents

Vijftien jaar na hun laatste studio album, zijn Les Innocents terug met “Mandarine”. We bevonden ons in het Belgisch Stripmuseum dat zich in 1989 vestigde in de voormalige spectaculaire Art Nouve...

person Artiste enregistré ici
Voir l'artiste

Door het Belgisch Stripcentrum komt dit prestigieuze kader volledig tot zijn recht. Het is een subliem art-nouveauwarenhuis, ontworpen door architect Victor Horta. Het gebouw, waarin daarvóór de warenhuizen van textielgroothandelaar Charles Waucquez waren ondergebracht, werd ingehuldigd in 1906. Dat tijdperk (eind XIXe – begin XXe eeuw) valt ook samen met de opkomst van het moderne stripverhaal.

In 1975 vestigde architect Jean Delhaye, leerling en medewerker van Victor Horta, de aandacht van de overheid op de oude warenhuizen Waucquez, een meesterwerk dat in gevaar was. Dankzij zijn tussenkomst werd het gebouw geklasseerd. Nu nog een respectabele bestemming vinden voor deze parel van architectuur en… de middelen om het bouwwerk te renoveren! In 1983, op aandringen van enkele mannen met een passie voor stedenbouw (Jean Breydel) en stripverhalen (Guy Dessicy), werd het gebouw aangekocht door de Belgische minister van Openbare Werken met de formele bedoeling de nodige middelen te vinden om het gebouw te wijden aan het stripverhaal.

In 1984 werd de vereniging zonder winstoogmerk “Belgisch Stripcentrum” opgericht. De eerste voorzitter was Bob De Moor, de beroemde compagnon van Hergé die de eerste emoties rond het project had meegemaakt. De doelstellingen van de vereniging zijn eenvoudig: het stripverhaal promoten en het meesterwerk van architectuur waarin het is ondergebracht bewaren. Op 24 april 1986, in het gebouw dat toen nog bijzonder kaal was, werd het project officieel gelanceerd in de vorm van een happening waaraan de hele familie van auteurs deelnam.

Meer dan twintig jaar is het geleden dat het Belgisch Stripcentrum werd opengesteld voor het publiek, op 6 oktober 1989. Twintig jaar ten dienste van het stripverhaal en de art nouveau. Twintig jaar van banden smeden tussen het publiek en de wereld van de auteurs. Promotiekanaal, bewaarplaats, producent en decor van tentoonstellingen, documentatiecentrum, cultureel ambassadeur… het Belgisch Stripcentrum is een groot museum geworden met een internationale roeping en één van de meest bezochte attracties van België… met een overheidsparticipatie die minder dan 10% van zijn werkingsbudget bedraagt.

Stripmuseum

checkOuvert au public

placeRue des Sables 20 - 1000 Bruxelles-Ville

phone+32 (0)2 219 19 80

Anderen plaatsen te ontdekken