Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Syd Matters

Het is in de zaal die opgedragen is aan de luchtvaart en die zich in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis bevindt, dat de Franse groep Syd Matter speciaal voor ons een nummer v...

person Artiste enregistré ici
Voir l'artiste

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis werd in 1910 opgericht en vestigde zich in 1923 in het Jubelpark.

Deze majestueuze site leende zich perfect voor een museum dat de militaire geschiedenis van ons land wil reconstrueren in een internationale context. De kern van de verzameling werd aangelegd door officier Louis Leconte. De oorspronkelijke 900 stukken werden in de loop der jaren aangevuld door legaten en schenkingen die het museum verrijkten met prachtige gehelen van wapenrustingen, uniformen, wapens en militaire voertuigen uit alle periodes en alle landen, vanaf de middeleeuwen tot de twee wereldoorlogen. Een aantal vitrinekasten bevat voorwerpen die hebben toebehoord aan beroemde personen en aan de vorsten van onze dynastie, zowel uniformen als persoonlijke bezittingen.

Het museum organiseert daarnaast tijdelijke tentoonstellingen en talrijke activiteiten voor alle soorten publiek. Het prachtige panorama van Brussel boven op de Triomfboog is een bijkomende attractie.

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

checkOuvert au public

placeParc du Cinquantenaire, 3 - 1000 Bruxelles-Ville

phone+ 32 (0)2 737 78 11

      Zie de kaart op       
Google Maps

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Anderen plaatsen te ontdekken